Duurzaamheid is een containerbegrip, op ons bedrijf hebben we op onderstaande manieren hier een invulling aan gegeven.

  • Energiebesparende maatregelen in onze stallen zoals voorkoeling van melk door opgepompt bronwater, toepassing LED verlichting.
  • Overgebleven energievraag gedekt door 260 zonnepanelen op ons stal dak.
  • Dak ruimte gegeven aan coöperatie Zonkracht voor 216 zonnepanelen zodat mensen uit Hummelo ook hun steentje bijdragen in de energietransitie.
  • Het afmesten van onze dubbeldoel melkkoeien tot prachtig vlees met 50% footprint verlaging t.o.v. vleeskoeien vlees. Verkoop hiervan aan horeca en particulier.
  • Beheer van hagen en het aanleggen van bemesting vrije stroken op onze gronden om zo een bijdrage te leveren aan biodiversiteit, boomgaard bij ons bedrijf.
  • Deelname aan VKA studiegroep, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, om zo duurzamer met grond en gewas om te leren gaan.
  • We scheiden al ons afval en gebruiken biologisch afbreekbare disposables op evenementen en festivals
  • Een deel van onze stierkalveren zijn een kruising van onze koeien met een Black Angus stier, deze fokken we zelf op totdat ze geslacht kunnen worden.