Het melkveebedrijf

We hebben een gangbaar melkveebedrijf met 70 melkkoeien en 30 stuks jongvee. De totale bedrijfsoppervlakte is 45 hectare, opgedeeld in, 37 hectare grasland, 7,5 hectare mais en 0,5 hectare boomgaard.

Onze koeien grazen van circa april t/m september in de weilanden rondom onze melkveestal. Het jongvee begraast een deel van het land op afstand van onze boerderij. Het overige land wordt gebruikt om wintervoeding en aanvullende voeding voor de zomer te telen.

We proberen zoveel mogelijk samen te werken met het weer, onze grond en dieren. Hierdoor krijgen we mooie, smaakvolle kwaliteitsproducten en gaan we efficiënt met onze grondstoffen om. Ecologische en economische duurzame bedrijfsvoerin gaan bij ons hand in hand.

We hebben diverse energiebesparende maatregelen doorgevoerd in ons bedrijf, zoals voorkoeling van de melk door opgepompt bronwater en toepassing van LED verlichting. De overgebleven energievraag wordt gedekt door de 260 zonnepanelen op ons staldak!

We hebben dak ruimte gegeven aan coöperatie Zonkracht voor 216 zonnepanelen, zodat mensen uit Hummelo via de panelen op ons dak ook hun steentje kunnen bijdragen in de energietransitie!

We mesten onze dubbeldoel melkkoeien na hun trouwe dienst af tot prachtig vlees met een 50% lagere footprint ten opzichte van vleeskoeien vlees! 

Dit vlees verkopen we via onze website direct aan de consument en is verder verkrijgbaar bij meerdere landwinkels, supermarkten en restaurants.

Op onze gronden beheren we ruim 3 kilometer meidoornhaag waarin vogels hun nesten kunnen bouwen en waaronder kleinwild beschutting kan vinden. Ook beheren we bemestingvrije perceelsranden waar wild ongestoord kan verblijven tot 15 juni. In de boomgaard is ruimte voor onze twee Schotse Hooglanders en grazen onze hoogzwangere melkkoeien. 

We nemen al ruim vijf jaar deel aan de studiegroep ‘Vruchtbare kringloop Achterhoek’. In deze groep vergroten boeren hun kennis ten aanzien van kringlopen, grondbewerking en gewas teelt. 

Op ons bedrijf scheiden we ons afval in de stromen compost, papier en overig bedrijfsafval. Op evenementen en festivals gebruiken we biologisch afbreekbare en composteerbare verpakkingsmaterialen.

(h)eerlijk vlees

Het samenwerken met onze dubbeldoel melkkoeien en het maken van mooie producten is onze passie. Tijdens hun leven bij ons werken we met veel plezier en liefde met onze melkkoeien. De dieren blijven tot de laatste dag in hun vertrouwde kudde. Doordat ze steeds minder melk geven, zetten ze hun overige energie om in vlees. 

Door een zorgvuldige monitoring van deze groei kunnen we het juiste moment bepalen voor slacht waardoor het vlees uitstekend van kwaliteit en vol van smaak is. Het ging ons steeds meer tegenstaan dat we die zorg bij het verlaten van het dier van ons bedrijf uit handen gaven. Daarom worden sinds 2017 onze koeien direct naar een slagerij in de omgeving gebracht, na de slacht komt het vlees rechtstreeks terug naar onze boerderij. Op deze manier weten we exact wat we onze klanten verkopen. De mogelijkheden zijn heel divers, van pakketten voor particulieren tot specifieke producten voor horecabedrijven en cateraars.

Onze Achterhoekse Angus

Binnenkort meer informatie!