Het melkveebedrijf

We hebben een gangbaar melkveebedrijf met 70 melkkoeien en 30 stuks jongvee. De totale bedrijfsoppervlakte is 45 hectare, opgedeeld in, 37 hectare grasland, 7,5 hectare mais en 0,5 hectare boomgaard.

Onze koeien grazen van circa april t/m september in de weilanden rondom onze melkveestal. Het jongvee begraast een deel van het land op afstand van onze boerderij. Het overige land wordt gebruikt om wintervoeding en aanvullende voeding voor de zomer te telen.

We proberen zoveel mogelijk samen te werken met het weer, onze grond en dieren. Hierdoor krijgen we mooie, smaakvolle kwaliteitsproducten en gaan we efficiënt met onze grondstoffen om. Ecologische en economische duurzame bedrijfsvoerin gaan bij ons hand in hand.

(h)eerlijk vlees

Het samenwerken met onze dubbeldoel melkkoeien en het maken van mooie producten is onze passie. Tijdens hun leven bij ons werken we met veel plezier en liefde met onze melkkoeien. De dieren blijven tot de laatste dag in hun vertrouwde kudde. Doordat ze steeds minder melk geven, zetten ze hun overige energie om in vlees. 

Door een zorgvuldige monitoring van deze groei kunnen we het juiste moment bepalen voor slacht waardoor het vlees uitstekend van kwaliteit en vol van smaak is. Het ging ons steeds meer tegenstaan dat we die zorg bij het verlaten van het dier van ons bedrijf uit handen gaven. Daarom worden sinds 2017 onze koeien direct naar een slagerij in de omgeving gebracht, na de slacht komt het vlees rechtstreeks terug naar onze boerderij. Op deze manier weten we exact wat we onze klanten verkopen. De mogelijkheden zijn heel divers, van pakketten voor particulieren tot specifieke producten voor horecabedrijven en cateraars.

Onze Achterhoekse Angus

Het project Achterhoekse Angus Experience geeft een concrete invulling aan kringlooplandbouw en resulteert in bewustwording bij de consument over de consumptie van vlees. Het gaat om kalveren die geboren zijn, opgroeien en leven op onze boerderij in de Achterhoek, in het zicht van de consument en de toerist. De kalveren begrazen percelen van boeren en particulieren en lopen ook in natuurgebieden. The Angus Experience levert een smaakvol en duurzaam geproduceerd stukje vlees op uit eigen streek.

Op onze boerderij worden kalveren geboren, 25 tot 30 procent van deze kalveren worden melkkoe. De overige 70-75 procent  gaat normaliter als ze 14-21 dagen oud zijn naar de reguliere kalfsvleesindustrie. 95 procent van het vlees uit de kalfsvleesindustrie wordt vervolgens naar het buitenland geëxporteerd omdat we in Nederland weinig kalfsvlees eten. 

Binnen ons project Achterhoekse Angus is gekozen voor een geheel andere aanpak. Bij ‘De Steenoven’ worden de melkkoeien gekruist met Black en Red Angus stieren. De Angus dieren, vaarzen en ossen, gaan niet naar de reguliere kalfsvleesindustrie, maar blijven op het bedrijf om in alle rust en ruimte op te groeien. Zo krijgen ook deze dieren een goed leven met weidegang. Na een aantal jaren leveren ze een kwalitatief goed stuk vlees op, dat in de streek is geproduceerd. Het vlees wordt afgezet aan particuliere consumenten en horeca in de streek. Binnen deze vernieuwde aanpak is de afstand tussen boer en bord korter en is er minder ‘gesleep’ met dieren en met vlees. Door samen te werken ontstaat er tevens een netwerk dat de lokale economie een impuls geeft.

Binnen het project Achterhoekse Angus Experience wordt geïnvesteerd in extra maatregelen voor natuur, landschap en biodiversiteit op eigen grond en grond van particuliere grondbezitters die ‘pleegboer’ worden en de ossen gaan houden voor begrazing in kleine kuddes. Melkveehouderij ‘De Steenoven’ levert verder melk, ijs en vlees dat een extra meerwaarde heeft voor landschap en natuur, passend binnen de uitgangspunten van de kringlooplandbouw.

In dit project wordt vlees geproduceerd met aandacht voor dier, mens, natuur en omgeving. Prachtige en rustige dieren, zichtbaar voor consument en toerist door begrazing van het Achterhoekse coulissenlandschap op percelen van ‘De Steenoven’, maar ook bij particuliere grondbezitters in de regio, waardoor de biodiversiteit ook toeneemt. Dit project werkt verbindend tussen consumenten, restaurants, natuurorganisaties en opleidingen voor boeren en koks, de toekomstige producenten en afnemers.

We zijn erg dankbaar richting Leader, dankzij hun fundamentele bijdrage in onze investeringen kunnen we onze vernieuwing in alle rust implementeren zodat we klaar zijn voor wat onze consumenten, klanten en omgeving in de toekomst van ons verwachten!

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries_nl

normal-reproduction-high-resolution

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Logo-Leader-300x300